Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2024 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. VA-33

Informuojame, kad 2024 m. kovo 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-33 „Dėl Elektroninio kvito naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), kuriuo patvirtintos Elektroninio kvito naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklės skirtos ūkio subjektams[1], kurie nori ir turi galimybę sugeneruoti e. kvitą[2] tiek kasos aparatu, tiek kita atitinkama technine ar programine įranga.

Taisyklėse numatyta galimybė e. kvitą, kaip alternatyvą popieriniams dokumentams, laikyti kitais elektroniniais dokumentais, jeigu juose bus nurodyta atitinkamuose teisės aktuose minėtiems dokumentams nustatyta privaloma informacija. E. kvitas bus laikomas elektroniniu:

1. pinigų priėmimo / išmokėjimo kvitu;

2. prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitu;

3. kasos aparato kvitu;

4. bilietu;

5. sąskaita faktūra;

6. PVM[3] sąskaita faktūra;

7. kitu finansinės apskaitos dokumentu, kuriuo pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija.

Minėtais atvejais ūkio subjektui nereikės vienu metu generuoti dviejų savo esme labai artimų dokumentų: e. kvito, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros bei kt. dokumentų, nes e. kvitas, turintis, pvz., PVM sąskaitai faktūrai privalomą informaciją, bus laikomas ne tik elektronine PVM sąskaita faktūra, bet kartu ir apmokėjimo už prekes ar paslaugas patvirtinimu.

Šiuo metu jau dalis prekių ar paslaugų pardavėjų savo iniciatyva kasos aparatu pirkėjams išduoda e. kvitą ir suteikia galimybę, pvz., kaip garantinį dokumentą, saugoti jį elektronine forma. Tačiau jų visų sprendiniai yra individualūs, skirtingi. Todėl Taisyklėse yra įvardyta e. kvito sąvoka[4], e. kvito pateikimo būdai, naudojimo reikalavimai ir kiti aspektai, kad e. kvitą būtų galima patogiai naudoti ir finansinėje apskaitoje.

Pagal Taisyklių nuostatas suformuotas e. kvitas pirkėjui bus pateikiamas dviem būdais: originaliu struktūrizuotu formatu (pvz., xml, xsd ir kt.) ir pirkėjui perskaitomu formatu (pvz., pdf, xlsx, html ir kt.).

Pardavėjas turės užtikrinti e. kvito kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą.

E. kvito kilmės autentiškumu yra laikomas pardavėjo tapatybės tikrumas, turinio vientisumu duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. E. kvito įskaitomumas reiškia, kad e. kvitas turi būti perskaitomas ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai perskaityti be papildomo interpretavimo.

E. kvitas pirkėjams galės būti pateikiamas bet kokia pardavėjo naudojama verslo valdymo sistema, kurioje yra įdiegta e. kvito išdavimo funkcija: kasos aparatu, jei jame yra tokia funkcija, o nuo 2025 m. i.APS[5] naujai sukurta funkcija.

E. kvito naudojimas tiek pardavėjams, tiek pirkėjams nebus privalomas, o tik galimybė. Pirkėjas pats nuspręs, kokį kvitą pasirinkti, ar popierinį ar elektroninį. E. kvitas neturės įtakos atsiskaitymui grynaisiais pinigais, nes jį pasirinkus, bus galima už prekes ar paslaugas atsiskaityti tiek grynaisiais, tiek ir negrynaisiais pinigais.

E. kvitas pirkėjui turės būti suformuotas nedelsiant, įvykus ūkinei operacijai, ir tik esant abiejų sandorio šalių bet kokios formos išankstiniam susitarimui ir pagal pirkėjo nurodytą šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą.

E. kvitą norintis gauti pirkėjas turės nurodyti pardavėjui, kur e. kvito duomenis pardavėjas turės jam nusiųsti ar patalpinti. Tai galės būti bet koks pirkėjo susikurtas el. paštas (pvz.: [email protected]; [email protected]), lojalumo programa, ar kortelės paskyra, pagal kuriuos pardavėjo programinė įranga atpažins, bet neidentifikuos, savo pirkėją ir pateiks jam popierinio kvito skaitmeninę kopiją, kaip yra ir šiuo metu. Tokiu atveju, pirkėjas e. kvitą galės gauti neatskleidęs pardavėjui savo tapatybės ir likti nežinomas, nes įsigyjant prekes ar paslaugas, jokių asmens duomenų pardavėjui pateikti nereikės.

Jeigu pirkėjas pardavėjui pateiks, pvz., individualios veiklos vykdymo pažymos numerį, verslo liudijimo numerį, PVM mokėtojo kodą, kodą ar kitą identifikuojantį duomenį, tokį pirkėją pardavėjo programinė įranga identifikuos.

Ūkio subjektai visus e. kvitus, reikalingus apskaitai, galės gauti standartiniu formatu, kuriuos identifikuos verslo apskaitos sistemos, todėl gautų e. kvitų duomenų nereikės suvedinėti rankomis, nes į apskaitą jie bus perkeliami automatiškai. E. kvitų, laikomų PVM sąskaitomis faktūromis, duomenys taip pat automatiškai bus perkeliami į i. SAF[6].

Įsakymas įsigalios 2024 m. liepos 1 d.

 

Parengė Teisės departamentas

 

[1] Juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla, fiziniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos.

[2] Elektroninis kvitas.

[3] Pridėtinės vertės mokestis.

[4] Nustatyto turinio kasos aparatu, technine ir (arba) programine įranga suformuotas ir elektroniniu būdu pateiktas, ir elektroniniu būdu pirkėjo gautas prekių (paslaugų) pardavimo ir (ar) pirkimo operacijų duomenų rinkinys, patvirtinantis prekių (paslaugų) pardavimo ir (ar) pirkimo ūkinės operacijos įvykdymo bei sumokėjimo faktą (pvz., išankstinių (avansinių) įmokų ar nario mokesčio, įnašų ir pan.). Tokio elektroninio kvito perdavimas elektroniniu būdu ir elektroninio kvito formatas turi sudaryti galimybę jo duomenis automatiškai apdoroti informacinių technologijų programine įranga.

[5]Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui posistemis.

[6] Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroninį sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami registrų duomenys, teikiamos elektroninės paslaugos.