Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo VA-77 pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo VA-77 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistos Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklės (toliau - Taisyklės).

 

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

1.              atsisakyta reikalavimo Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas) registruoti AVMI , tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pildyti žurnalą privaloma;

2.              atsisakyta reikalavimo Žurnalo pildymą kompiuteriniu būdu derinti su VMI prie FM ;

3.              atsisakyta reikalavimo spausdinti elektroniniu būdu pildomo Žurnalo duomenis;

4.              atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Atlikus minėtuosius pakeitimus, mokesčių mokėtojams sumažėjo administracinė našta.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-09-05 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-29098.

 

 

 

Informaciją parengė

 

Teisės departamentas