Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. gruodžio 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2443 bei 2023 gruodžio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2, 12, 13-1 ir 15-4 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2442, kuriais patikslinta Stambaus projekto sąvoka, numatant kriterijus, kuriuos atitinkantis investicinis projektas galėtų būti laikomas Stambiu projektu ir jam galėtų būti taikomos teisiniame reguliavime įtvirtintos lengvatos.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2024 m. sausio 22 d. rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R-290.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas