Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. balandžio 29 d. įsakymo VA-40

Informuojame, kad parengėme Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. VA-40 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-28 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, kurio nuostatos įsigalios nuo 2024 m. birželio 1 d.

 

Šį raštą galima rasti VMI[1] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis.

Daugiau informacijos galite rasti raštė Nr. R-1638

 

 

 

Parengė

Teisės departamentas

 

[1]  Valstybinė mokesčių inspekcija.