VMI Naujienos

VMI primena, kaip teisingai gyventojams deklaruoti gautas palūkanas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad  gyventojai kaip ir kasmet deklaruodami pajamas už 2020 m. turi deklaruoti ir gautas palūkanas už suteiktas paskolas, vartojimo kreditą ar lėšas, suteiktas naudojantis tarpusavio skolinimosi platforma arba sutelktinio finansavimo platforma, už kredito įstaigose laikomus indėlius ar ne nuosavybės vertybinius popierius. Pajamų mokesčio deklaracijas su šiais duomenis pateikti ir pajamų mokestį už gautas palūkanas sumokėti reikia iki deklaravimo termino pabaigos, t. y.  gegužės 3 d.

„Deklaruoti palūkanas padės deklaravimo vedlys, kuris pildant pajamų mokesčio deklaraciją E dalyje užduos papildomą klausimą dėl praėjusiais metais gautų palūkanų bei nurodys, kurioje deklaracijos vietoje reikia nurodyti gautą sumą“, teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pridurdama, jog praėjusiais metais 117 tūkst. gyventojų deklaravo 75 mln. eurų palūkanų.

Kaip apmokestinamos palūkanos už suteiktas paskolas?

Gautos palūkanos 2020 m. už suteiktas paskolas gyventojams ar įmonėms apmokestinamos (ne per tarpusavio ar sutelktinio skolinimo platformas) taikant nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Jeigu palūkanos kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis ne iš darbo santykių arba jų  esmę atitinkančių santykių bei ne iš individualios veiklos[1]  viršija 120 VDU dydžio sumą, tuomet viršijanti dalis apmokestinama taikant  20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojas savarankiškai turi apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį, jei už suteiktą paskolą gavo palūkanų iš įmonių ir užsienio valstybių gyventojų. Jei palūkanos už suteiktą paskolą gaunamos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, tuomet jos priskiriamos A klasės pajamomis ir pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti privalo asmuo, kuris išmoka palūkanas.

Kaip apmokestinamos palūkanos už vartojimo kreditą ar lėšas iš skolinimosi, finansavimo platformų?

Palūkanos gautos už vartojimo kreditą ar lėšas, suteiktas naudojantis tarpusavio skolinimosi ar sutelktinio finansavimo platforma yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu ir jų deklaruoti neprivaloma, kai bendra suma per mokestinį laikotarpį neviršija 500 eurų. Jei gauta palūkanų suma yra didesnė nei 500 eurų, tokiu atveju šią sumą viršijančiai daliai taikomas 15 proc. arba 20 proc.[2] pajamų mokesčio tarifas ir šias palūkanas gyventojai privalo deklaruoti.

Kaip apmokestinamos palūkanos iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir kredito įstaigose laikomus indėlius

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos palūkanos, gautos už iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsigytus Lietuvos ar užsienio vienetų ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai išleisti darbdavio ir jis darbuotojams moka didesnes palūkanas negu kitiems šių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos, tai pat įsigytus EEE valstybių vyriausybių, valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius bei EEE valstybėse už jų bankuose ar kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, kurių sutartys sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Jei šie ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti ar/ir indėlių sutartys buvo sudarytos po 2014 m. sausio 1 d. gautos palūkanos pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir jų deklaruoti nereikia, kai bendra 2020 m. gauta palūkanų suma už ne nuosavybės vertybinius popierius  ir už indėlius neviršija 500 eurų[3]. Kitu atveju viršijančiai daliai taikomas 15 proc. (20 proc.[4]) pajamų mokesčio tarifas ir tokias palūkanas privaloma deklaruoti.  

Daugiau informacijos apie palūkanų apmokestinimą ir deklaravimą rasite VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt - Dėl 2020 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo. Primename, kad šių metų deklaravimas bei kitos paslaugos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu, paskambinus trumpuoju numeriu 1882 arba +370 5 260 5060 ir aptarnavimo skyrių telefonais.

 

[1] Į bendrą kitų pajamų sumą taip pat neįskaitomos pajamos iš paskirstytojo pelno, tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, pajamos pagal autorines sutartis, kai jos gaunamos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

[2]Jei kitos apmokestinamosios pajamos viršija 120 VDU dydžio sumą.

[3]Mokesčio lengvata netaikoma, jeigu palūkanos gautos iš užsienio įmonių, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose

[4]Jei kitos apmokestinamosios pajamos viršija 120 VDU dydžio sumą