Ar galima atimti visą sumokėtų įmokų sumą?

Taip, jeigu tenkinamos tokios sąlygos:

  • Jūsų patirtos išlaidos ne didesnės kaip 2000 Eur. Į šią 2000 Eur sumą įskaičiuojamos ne tik Jūsų išlaidos už vaikų priežiūros paslaugas, bet ir patirtos išlaidos už pastatų apdailos ir / ar remonto darbus,  automobilio remonto darbus;

  • Jūsų bendra visų atimamų išlaidų suma neviršija 25 proc. Jūsų gautų apmokestinamųjų pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 proc., 20 proc., 27 proc., 32 proc. pajamų mokesčio tarifą.

1 Pavyzdys. Gyventojas 2019 m. gavo 36000 Eur (po 3000 Eur kas mėnesį) su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą. Per 2019 m. už savo nepilnamečio vaiko priežiūros paslaugas gyventojas sumokėjo 1500 Eur.

Šiuo atveju išlaidos už vaiko priežiūros paslaugas sudaro ne daugiau kaip 25 proc. visų gyventojo apmokestinamųjų pajamų (36000 Eur x 25 proc. = 9000 Eur). Patirtos išlaidos (1500 Eur) neviršija maksimalios išlaidų sumos (9000 Eur). Todėl gyventojas galės visa apimtimi pasinaudoti lengvata už vaiko priežiūros paslaugas ir susigrąžinti 300 Eur (1500 x 20 proc.).

2 Pavyzdys. Gyventojas 2019 m. gavo 4560 Eur (po 380 Eur kas mėnesį) su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pritaikęs neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) darbdavys pajamų mokesčio neišskaičiavo. Per 2019 m. už savo nepilnamečio vaiko priežiūros paslaugas gyventojas sumokėjo 600 Eur.

Gyventojas už patirtas vaiko priežiūros išlaidas lengvata pasinaudoti negalės, kadangi negavo pajamų, nuo kurių būtų išskaičiuotas pajamų mokestis.