Ar galima pasinaudoti lengvata, jeigu turtas priklauso sutuoktiniui?

Lengvata galite pasinaudoti, jei sumokėjote už savo paties ar Jūsų sutuoktinio (-ės) naudai atliktus lengvojo automobilio remonto darbus.

Lengvata taikoma, neatsižvelgiant į tai, kurio sutuoktinio vardu išrašyti apskaitos dokumentai už atliktus darbus ir kuris iš jų faktiškai apmokėjo paslaugą. Atsižvelgiant į per metus gautų pajamų dydį, lengvata gali pasinaudoti abu sutuoktiniai arba vienas iš jų tarpusavio susitarimu.

Pavyzdys. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio lengvojo automobilio remonto darbus sumokėjo 4000 Eur. Sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 Eur, jeigu ši suma neviršija ribojamo dydžio - 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų.