Kada gausiu pajamų mokesčio permoką?

Jei teisingai užpildytą deklaraciją GPM311 pateiksite iki 2021 m. gegužės 3 d., permoka bus grąžinta iki 2021 m. liepos 31 d.

Deklaraciją GPM311 pateikus arba patikslinus po termino, permoka bus grąžinta ne vėliau kaip per 90 d. nuo teisingai užpildytos deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad grąžintina pajamų mokesčio suma bus grąžinta tik tada, kai pateiksite / patikslinsite visas privalomas pateikti / patikslinti mokesčių deklaracijas.

VMI deda visas pastangas, kad mokesčių mokėtojai permokas gautų kuo greičiau.