Kada atsiranda prievolė už 2021 m. teikti Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715 teikti ir nekilnojamojo turto mokestį mokėti reikia tada, kai fizinio asmens turima nekilnojamo turto (gyvenamosios paskirties, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) bendra vertė viršija 150 000 eurų. 
Asmenims auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nekilnojamo turto deklaracijų ir mokesčio prievolė atsiranda, jei prieš tai išvardinto nekilnojamo turto bendra  vertė viršija 200 000 eurų.  
Nekilnojamojo turto mokestis mokamas nuo vertes viršijančios dalies.

Žemė nėra nekilnojamojo turto mokesčio objektas.  

Atkreipiame dėmesį, jog šiais metais buvo atliktas masinis turto vertinimas ir keitėsi nekilnojamojo turto mokestinės vertės, todėl rekomenduojame pasitikrinti savo nekilnojamojo turto vertę čia.