Kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį?

1. Jei Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis atstovaus pats save (naudosis VMI paslaugomis, teiks prašymus, deklaracijas savo vardu), prisijungti prie VMI elektroninių sistemų gali šiais būdais:

  • užsienio valstybės pilietis pirmiausia turi įsiregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą pateikdamas Fizinių asmenų prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (forma REG812). Pildant prašymo formą REG812 nurodoma įregistravimo priežastis − identifikavimo tikslais.

Kartu su forma REG812 turi būti pateikiamas laisvos formos prašymas išduoti VMI prisijungimo priemones (prisijungimo vardą bei slaptažodį) prisijungimui prie VMI el. sistemų.

Formą REG812 ir laisvos formos prašymą galima pateikti atvykus į VMI aptarnavimo skyrių* arba atsiųsti klasikiniu paštu. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

  • užsienio valstybės pilietis turintis stacionarų elektroninį parašą, išduotą vienoje iš sertifikavimo paslaugas teikiančių tarnybų Lietuvoje, gali deklaruoti savo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą. Deklaravęs elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, pilietis įregistruojamas elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) naudotoju ir gali prisijungti prie VMI el. sistemų.

Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą užsienio valstybės pilietis, turintis dokumentą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje, kuriame nurodytas lietuviškas asmens kodas, gali įsigyti iš kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo arba jo registravimo tarnybos. Lietuvoje šiuo metu tokias paslaugas teikia:

  1. Asmens dokumentų išrašymo centras (ADIC) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Interneto svetainė https://www.nsc.vrm.lt/;
  2. VĮ Registrų centras. Interneto svetainė www.rcsc.lt;
  3. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“. Interneto svetainė https://www.ssc.lt/;
  4. UAB „Bitė Lietuva“. Interneto svetainė https://www.bite.lt/paslaugos/mobilusis-parasas;
  5. „Telia Lietuva“. Interneto svetainė https://www.telia.lt/m-parasas;
  6. UAB „Tele2“. Interneto svetainė https://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas.

2. Jei Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio juridinio asmens vadovas arba vadovo įgaliotas asmuo yra užsienio piliečiai ir nori atstovauti užsienio juridiniam asmeniui, tai prisijungti prie VMI el. sistemų gali užsienio juridiniam asmeniui pateikus Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227). Užpildytą prašymo formą FR0227 galima atsiųsti klasikiniu paštu VMI aptarnavimo skyriaus adresu*.

Prašyme nurodytam juridinio asmens vadovui ir / ar įgaliotam asmeniui bus suteikiamos prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonės (vardas ir slaptažodis), jei prašyme yra nurodytas juridinio asmens vadovo ir / ar įgalioto asmens elektroninio pašto adresas ir, VMI turimais duomenimis, jis nesinaudoja kitais prisijungimo prie VMI el. sistemų būdais.

Prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonės išsiunčiamos elektroniniu paštu, nurodytu formoje FR0227, ir užsienio valstybės pilietis gali jungtis prie VMI el. sistemų.

3. Jei Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis nori atstovauti Lietuvos ar užsienio juridiniam ar fiziniam asmeniui, prisijungti prie VMI el. sistemų gali pateikęs užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą suteikti prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų priemones.

Prašymą suteikti prisijungimo prie VMI el. sistemų priemones galima pateikti atvykus į VMI aptarnavimo skyrių* arba atsiųsti klasikiniu paštu. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti  patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Užsienio valstybės piliečiui bus suteiktos prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodis).

Kai užsienio valstybės pilietis gauna VMI el. sistemų  prisijungimo priemones, fizinis ar juridinis asmuo (vadovas ar kitas atstovas, turintis atstovų administravimo teises), kuriam užsienio valstybės pilietis nori  atstovauti, prisijungęs prie VMI el. sistemų turi užsienio valstybės pilietį priskirti atstovu. Po priskyrimo užsienio valstybės pilietis galės jungtis su jam suteiktomis VMI el. sistemų priemonėmis bei atstovauti fizinį ar juridinį asmenį, t. y., atlikti reikiamus veiksmus, teikti deklaracijas, gauti / užsakyti paslaugas atstovaujamo asmens vardu.

Kaip prisijungti prie VMI elektroninių sistemų rasite čia.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę  tel. 8 5 2191 777.