Karjeros skelbimai

Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyrius ieško teisės srities specialisto (-ės)

Ko tikimės iš kandidato? Pirmiausia – teisės srities magistro mokslinio laipsnio. Patirtį šioje srityje vertinsime, kaip didelį privalumą.

Jūsų pagrindinės funkcijos būtų:

  • Nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, rengti procesinius ir kitus susijusius dokumentus.
  • Atstovauti įstaigos interesams teismuose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose.
  • Teikti pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių, kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
  • Nagrinėti skundus bei dokumentus dėl teisinių veiklų vykdymo, rengti atsakymus.
  • Pateikti rekomendacijas ir išvadas, kurios bus susijusios su mokesčių mokėtojų aptarnavimu (paslaugų jiems teikimu; stebėsena-analize; priežiūra-kontrole; duomenų sauga; darbo teise; kitais teisės aktais, kurie reikalingi veikloje)
  • Atlikti teisės aktų ir teismų praktikos stebėseną, analizę, vertinimus, vesti vidinius mokymus bei konsultuoti darbuotojus.

Tikimės, kad naujas kolega bus žingeidus bei pasiryžęs prisidėti prie mūsų organizacijos veiklos.

Atlyginimas - nuo 1500 eur (Bruto).

Sudomino, kviečiame CV siųsti Vaivai Matonei el. paštu: vaiva.matone@vmi.lt arba kreipkitės telefonu: (8 5) 2742 561 

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje