Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2021 metais?

Kai 2021 metų metinės pajamos yra ne didesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algų (MMA), t. y. ne didesnės nei 7704 Eur (642 Eur x 12 mėn.), tai metinis NPD yra 4800 Eur.

Kai metinės pajamos yra didesnės kaip 7704 Eur, taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 4800 – 0,18 x (gyventojo metinės pajamos (GMP) – 7704 Eur)

Jeigu metinės apmokestinamosios pajamos yra 34370,67 Eur ar didesnės, tai MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus MNPD pagal formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).