Mokesčio bazė (4 str. 1-2 d.)

Bendroji dalis:

Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazė yra visos Lietuvoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir ne Lietuvoje. Per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Į Lietuvos vieneto pajamas taip pat įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos arba jų dalis PMĮ 39 str. nustatyta tvarka.

Į Lietuvos vieneto, Europos ekonominių interesų grupės (toliau – EEIG) dalyvio, pajamas turi būti įskaitomos EEIG pajamos (PMĮ 391 str.).

Registracijos numeris KM0058

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio bazė (4 str. 1-2 d.)

Parama, panaudota ne pagal paskirtį, yra įtraukiama į Lietuvos vieneto mokesčio bazę ir apmokestinama pelno mokesčiu. Gauta parama laikoma panaudota ne pagal paskirtį, kai:

  1. gauta parama naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;

Nuo 2018 m. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 4 str. 1 ir 2 dalyse nurodyti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;

  1. gauta parama perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas;
  1. gauta parama panaudojama teikiant labdarą ne LPĮ nustatyta tvarka;
  1. panaudojama, neatsižvelgiant į pelno nesiekiančio vieneto veiklą reguliuojančiame įstatyme nustatytus apribojimus;
  1. panaudojama ne visuomenei naudingiems tikslams, nustatytiems LPĮ 3 str. 3 dalyje, tenkinti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0059

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio bazė (4 str. 1-2 d.)

Į pelno mokesčio bazę neįtraukiamos laivybos vieneto pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos, jei laivybos vieneto pasirinkimu pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pagal PMĮ 381 straipsnio nuostatas taikomas fiksuotas pelno mokestis.

Teises aktai