Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje

Šioje skiltyje teikiama informacija yra aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2018-06-12. Nuo 2018-06-12 pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje buvo panaikintas.

Registracijos numeris KM2159

Ši informacija skelbiama:
Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje

Pateikiama informacija yra aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2018-06-12. Nuo 2018-06-12 pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje yra panaikintas.

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai ir objektas

Pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje mokėtojai yra Žemės ūkio ministerijos patvirtinti baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojai, kurie turi baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą viršijančius baltojo cukraus ir izogliukozės kiekius atitinkamais mokestiniais metais.

Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje taikomas:

  1. cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo pertekliui, pagamintam bet kuriais prekybos metais, išskyrus į kitus metus perkeltą kiekį, priskirtą kitų prekybos metų kvotinei produkcijai;
  1. pramoninio cukraus, pramoninės izogliukozės ir pramoninio inulino sirupo kiekiui, dėl kurio iki nustatytinos datos nepateikta jokių įrodymų, kad jis buvo perdirbtas į vieną iš nurodytų produktų: bioetanolį, spiritą, romą, gyvas mieles ir sirupus, skirtus tepti bei perdirbti į „Rinse appelstroop“, tam tikrus pramoninius produktus, kurių sudėtyje nėra cukraus, tačiau kurių gamyboje yra naudojamas cukrus, izogliukozė arba inulino sirupas, tam tikrus chemijos arba farmacijos pramonės produktus, kurių sudėtyje yra cukraus, izogliukozės arba inulino sirupo;
  1. cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo kiekiui, atšauktam iš rinkos siekiant išsaugoti struktūrinę rinkos pusiausvyrą išlaikant referencinei kainai artimą kainos lygį ir dėl kurio nėra įvykdyti tam tikri įsipareigojimai.

Tarifai

Mokesčio tarifas už baltojo cukraus ir izogliukozės pertekliaus toną yra 500 eurų už toną.

Apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Mokestis apskaičiuojamas už visą per praėjusį mokestinį laikotarpį pagamintą baltojo cukraus ir izogliukozės perteklių, kuris nebuvo panaudotas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 967/2006 4 str. 1 d.

Gamintojai iki einamųjų mokestinių metų vasario 1 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai informaciją apie jiems skirtą kvotą viršijančius pagaminto baltojo cukraus ir izogliukozės kiekius ir įrodymus, kad baltojo cukraus ir izogliukozės pertekliaus kiekiai buvo perdirbti į Reglamento (EB) Nr. 967/2006 priede nurodytus pramoninius produktus.

Pertekliaus kiekis, už kurį buvo sumokėtas pertekliaus mokestis, laikomas parduotu ES rinkoje.

Iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja praėjusio mokestinio laikotarpio pertekliaus mokesčio sumą ir apie tai informuoja pertekliaus mokesčio mokėtojus ir VMI.

Mokesčio mokėtojas iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 15 d. pateikia VMI pertekliaus mokesčio deklaracijos formą KIT710.

Pertekliaus mokestis sumokamas į VMI  surenkamąją sąskaitą iki kito mokestinio laikotarpio birželio 1 d.

 

Išsamesnę informaciją dėl pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo teikia Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.

Teises aktai