Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0594 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0595 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą.

Registracijos numeris KM1525

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0594 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą. Prašymo pavyzdys pateiktas taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 1 priede.

Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, išskyrus toliau nurodytus atvejus, nuolatinis Lietuvos gyventojas VMI gali pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje. Iki prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pateikimo dienos gyventojas VMI turi būti pateikęs to mokestinio laikotarpio, kurio pažymos FR0594 formos prašo, savo metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma), jeigu jam yra nustatyta prievolė pateikti šią deklaraciją.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą VMI jis gali pateikti, tik pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų deklaraciją ir į Lietuvos biudžetą sumokėjęs pajamų mokestį.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo A klasės pajamų iš likviduotos Lietuvos įmonės, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą VMI jis gali pateikti ne anksčiau kaip po 30 d. nuo tokios likviduotos įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

  • elektroniniu būdu, prisijungęs prie Mano VMI;

  • atsiųsti paštu į VMI aptarnavimo skyrių kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

  • tiesiogiai įteikti VMI aptarnavimo skyriaus darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0594 formą tiesiogiai pateikia ne pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo 2017-01-02 VMI teikdami prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, joje gyventojai turi pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1524

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0595 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą. Prašymo pavyzdys pateiktas taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 2 priede.

Prašymą išduoti pažymos FR0595 formą nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

  • nuo 2017-03-01 elektroniniu būdu, prisijungę prie Mano VMI;

  • atsiųsti paštu į VMI aptarnavimo skyrių kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

  • tiesiogiai įteikti VMI aptarnavimo skyriaus darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0595 formą tiesiogiai pateikia ne pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą išduoti pažymos FR0595 formą VMI gali pateikti visą mokestinį laikotarpį, jeigu:

  1. nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį Lietuvoje gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir šiuo mokestiniu laikotarpiu VMI pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, tai prie šio prašymo jis turi pridėti tokias išmokas jam išmokėjusio ir pajamų mokestį nuo jų išskaičiavusio asmens išduotą pažymą apie per tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį (šios pažymos pavyzdys, jos užpildymo ir išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2005-12-12 įsakymu Nr. VA-90);

  2. nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir VMI jis pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, toks gyventojas iki kreipimosi į VMI dienos privalo būti pateikęs Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą (ši forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2003-02-07 įsakymu Nr. V-46), taip pat jis turi būti į Lietuvos biudžetą sumokėjęs pajamų mokestį;

  3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės neapmokestinamųjų pajamų arba pajamų, kurios nėra pajamų mokesčio objektas, ar gavo B klasės pajamų, kurių jis neprivalo deklaruoti, kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą VMI jis turi pateikti tokių pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu negavo jokių pajamų Lietuvoje ir pageidauja šį faktą patvirtinančio dokumento, prašymą išduoti FR0595 formą VMI gali pateikti ne anksčiau kaip vasario 15 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0595 formoje.

Nuo 2017-01-02 VMI teikdami prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, joje gyventojai turi pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai savo prašyme turi pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje būtų nurodytos ir tokios pajamos, kurios pagal GPMĮ nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.

Teises aktai