Pranešimų apie pasirinktą skaičiuoti PVM priėmimas

Paslaugos pavadinimas - Pranešimų apie pasirinktą skaičiuoti PVM priėmimas.

Paslaugos gavėjai - PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas: 

 1. PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą, gali pasirinkti skaičiuoti PVM už teikiamą investicinį auksą bei agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo sandoryje, gali pasirinkti skaičiuoti PVM už teikiamas atstovavimo (agento) paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje.

  PVM mokėtojas, tiekiantis investicinį auksą ar teikiantis atstovavimo (agento) paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas pranešimą, kuriame gali nurodyti laikotarpį, iki kurio pageidauja skaičiuoti PVM (jei ši data nenurodoma, laikoma, kad pasirinkimas skaičiuoti PVM galioja iki tol, kol PVM mokėtojas atšaukia šį savo pasirinkimą arba PVM mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro). Pateikus pranešimą, pasirinktas PVM skaičiavimo laikotarpis gali būti pratęsti arba atšauktas.
   
 2. Taip pat apmokestinamasis asmuo privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie savo pasirinkimą skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį šiais atvejais:
  1. Teikiant finansines paslaugas;
  2.  Už nekilnojamo pagal prigimtį daikto nuomą,
  3. Už nekilnojamo pagal prigimtį daikto pardavimą ar kitokį perdavimą,
  4.  PVM mokėtojas turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM nuo maržos, kai parduoda:
  ​​​​​​4.1 kolekcinius ir antikvarinius daiktus, meno kūrinius, kuriuos jis importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM;
  4.2 iš autorių ar jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos parduodami šie buvo apskaičiavę PVM;
  4.3 iš apmokestinamųjų asmenų (kitų negu asmenys, kuriems taikoma speciali apmokestinimo (maržos) schema) įsigytus meno kūrinius, kuriuos parduodami šie asmenys buvo apskaičiavę PVM, taikydami bet kurioje valstybėje narėje meno kūriniams nustatytą sumažintą PVM tarifą.

2 punkte nurodyti PVM mokėtojai pasirinkimą skaičiuoti PVM atšaukti pateikę pranešimą gali ne anksčiau kaip praėjus 24 mėnesiams nuo pasirinkimo skaičiuoti PVM deklaravimo dienos.

Apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, pateikdamas Pranešimą pasirinkti skaičiuoti PVM, privalo kartu pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

Paslaugos suteikimo trukmė -  Per 5 darbo dienas, įsitikinęs, kad pateikti duomenys yra teisingi, mokesčių administratorius PVM mokėtojui turi išsiųsti laisvos formos raštišką patvirtinimą apie Pranešimo gavimą.

Pranešimo pateikimo terminas: 

Pranešimas turi būti pateiktas nė vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio, kai pirmą kartą apskaičiuotas PVM, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Pranešimą skaičiuoti arba neskaičiuoti PVM galima pateikti ir iš anksto.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

 • Laisvos formos pranešimas;
 • kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai -  Tiesiogiai, paštu (registruotu laišku).

Paslaugos teikėjas -  Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas -  Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: