Mokesčių grąžinimas užsienio rezidentams

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių grąžinimas užsienio rezidentams.

Paslaugos gavėjai - Užsienio valstybių rezidentai.

Paslaugos apibūdinimas - Užsienio valstybės rezidentai gali susigrąžinti Lietuvoje išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią išskaičiavo Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas. 

Paslaugos suteikimo trukmė - 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir/ar papildomų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma - Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaitytą mokestį FR0022 (DAS-2) forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas grąžinti išskaitytą mokestį (FR0022 (DAS-2));
  • užsienio valstybės mokesčių administratoriaus parengta ir patvirtinta rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, jeigu teikiamo prašymo VI dalis nėra užpildyta.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: