Mokesčių grąžinimas / įskaitymas pagal FR0781 formą

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių grąžinimas/įskaitymas pagal FR0781 formą.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojai gali teikti prašymą grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų permokas (skirtumus).

Paslaugos suteikimo trukmė - 30 kalendorinių dienų.

Prašymo forma - Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  • Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781;
  • dokumentai/duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir/ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: 


Failas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas (įskaitymas) (FR0781)
Failas Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas
Failas Mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymas muitinės mokestinėms nepriemokoms padengti

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.