Mokesčių mokėtojų aptarnavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), palaikydama aukštą aptarnavimo kokybę, siekia, kad mokesčiai būtų teisingai apskaičiuoti, laiku sumokėti ir deklaruoti.

Mokesčių mokėtojai VMI aptarnaujami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokesčių mokėtojų aptarnavimą VMI:

Parengti administracinių paslaugų teikimo aprašai skelbiami VMI internetiniame puslapyje skyrelyje Paslaugos > Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos.

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.