Mokestinių prievolių likučių suderinimas

Paslaugos pavadinimas - Mokestinių prievolių likučių suderinimas.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas - Mokesčių mokėtojas gali suderinti pasibaigusių mokestinių metų ir/arba bet kuriai pasirinktai datai mokestinių prievolių likučius.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Suderinimo aktas arba ataskaita pagal mokesčių mokėtojo prašymą, pasibaigus mokestiniams metams ar pagal kitą pasirinktą praėjusio laikotarpio datą, pateikiamas per 5 darbo dienas.

Mokesčių administratorius (atsižvelgdamas į gautinų ir/ar mokėtinų sumų reikšmingumą, derinimo naudos ir sąnaudų santykį) savo iniciatyva suformuoja suderinimo aktus pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (gruodžio 31 d.) iki einamųjų metų vasario 10 dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - Prašymas teikiamas, jei mokesčių mokėtojas nori mokestinių prievolių likučius suderinti pagal bet kurios jo pasirinktos datos būklę.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: 

 

Failas Mokestinių prievolių likučių akto derinimas pagal mokestinių prievolių likučių ataskaitą
Failas Mokestinių prievolių likučių akto derinimas
Failas Mokestinių prievolių likučių prašymo užpildymas bei pateikimas
Failas Elektroninis mokestinių prievolių likučių suderinimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika