Naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimo išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų įsigyti naudotino šildymo kuro išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys naudoti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestintą šildymo kurą, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Prašymo pavyzdinė forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 246 „Dėl Šildymui skirto žymėto kuro prekybos taisyklių ir Šildymui skirto žymėto kuro pardavimo ataskaitų ir pardavimo pažymos formų patvirtinimo (Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių)".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • atitinkamo šilumos gamybos objekto techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra nurodytas šilumos gamybos objekto galingumas, naudojamo kuro rūšis ir per valandą sunaudojamas kuro kiekis, kopiją. Šių dokumentų teikti neprivaloma, jeigu jie jau yra pateikti AVMI kartu su anksčiau teiktais atitinkamais naudotojo prašymais;
  • jeigu veiklai vykdyti yra reikalinga licencija ir / ar atitinkamas leidimas – licencijos ir / ar atitinkamo leidimo kopija;
  • jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas (pavedimas) arba jo kopija.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai: 

Prašymą ir jo priedus galima pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu. Jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai, taip pat turi būti pateiktas galiojantis asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę.

Leidimas išduodamas per Mano VMI. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI ir atsispausdinti parengtą leidimą, leidimas jam gali būti atspausdintas jam atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Paslaugos teikėjas -  Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai: 

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimą formavimas