Paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys

Apskritis
Savivaldybė
Paramos gavėjo rūšis
Žodis arba žodžiai pavadinime
Juridinio asmens kodas

Paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys

2021 m. ir vėlesniais metais GPM dalį gauti turi teisę:

  • Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams. Šie vienetai, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą;
  • politinės partijos, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
  • meno kūrėjai, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (tvarkytojas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)  įregistruoti paramos gavėjais, kurių sąrašą galite peržiūrėti  čia.

Pajamų mokesčio dalies apskaičiavimo / pervedimo statistika pagal FR0512 formos prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms skelbiama čia.