Pildžiau pajamų deklaraciją vedliu, tačiau jos nepateikiau. Ar galima tęsti darbą vėliau?

Taip, visa Jūsų pateikta informacija pildant vedlį bus išsaugota automatiškai ir tęsiant darbą šios informacijos suvesti pakartotinai Jums nebereikės. Pasirinkus funkciją „Pildyti vėliau", duomenys vedlyje bus saugomi 21 dieną.