Prašymai, pažymos ir mokėjimo duomenys

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • įmokų kodus ir mokėjimo informaciją;

  • duomenų teikimo VMI tvarką;

  • registracijos mokesčių mokėtojų ir PVM mokėtojų registruose tvarką;

  • pažymų užsakymo ir prašymų teikimo tvarką.

Registracijos numeris KM2616V

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Juridinio asmens forma

Paaiškinimai

Akcinė bendrovė

Įgyja likviduojamos bendrovės statusą nuo visuotinio akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nustatyti kitą datą, nuo kurios įsigalioja sprendimas dėl bendrovės likvidavimo, tačiau ši data negali būti ankstesnė nei sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo diena (Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnis).

Individuali įmonė

Įgyja likviduojamos individualios įmonės statusą nuo sprendimo likviduoti individualią įmonę priėmimo dienos (Individualių įmonių įstatymo 13 straipsnis).

Ūkinė bendrija

Įgyja likviduojamos bendrijos statusą nuo visų bendrijos tikrųjų narių bendru sutarimu priimto sprendimo likviduoti bendriją priėmimo dienos (Ūkinių bendrijų įstatymas 18 straipsnis).

Viešoji įstaiga

Įgyja likviduojamos viešosios įstaigos statusą nuo visuotinio dalininkų sprendimo likviduoti viešąją įstaigą priėmimo dienos (Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnis).

 

Dokumentų ir duomenų teikėjas arba asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registrų centrui turi pateikti:

  1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

  2. sprendimą likviduoti juridinį asmenį;

  3. dokumentą, patvirtinantį duomenis apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos pirmininką, jo teisių ribas;

  4. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.

Kai užsienio juridinis asmuo priima sprendimą nutraukti Lietuvoje esančio savo filialo ar atstovybės veiklą, to filialo ar atstovybės vadovas ar asmuo, paskirtas vykdyti veiklos nutraukimo procedūrą, turi VMI pateikti per Mano VMI:

  1. prašymą dėl JAR-PBA formos užpildymo ir pateikimo Registrų centrui (VMI prie LR FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus ir VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004-06-30 įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257, 5 priedas);

  2. užsienio juridinio asmens sprendimą (legalizuotą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tarptautinių sutarčių nustatytus atvejus) nutraukti užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklą.

Teises aktai