Pranešimas apie turto įsigijimo šaltinius (PRC911)

Pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius užpildymo ir pateikimo VMI tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2015-12-17 įsakymas Nr. VA-114 „Dėl mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo

Jūs neturite būtinų rolių šiam portletui pasiekti.