Pridėtines vertės mokesčio grąžinimas už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims

Paslaugos pavadinimas - Pridėtines vertės mokesčio (toliau - PVM ) grąžinimas už Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims.

Paslaugos gavėjai - Už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys.

Paslaugos apibūdinimas - Grąžinamas PVM už įsigytas Lietuvos Respublikoje ar importuotas į ją prekes (paslaugas) už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims (toliau — užsienio asmuo).

Paslaugos suteikimo trukmė - 4 mėnesiai.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Užsienio asmens prašymas grąžinti PVM (FR0445 forma).

Prašymas turi būti pateiktas iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Užsienio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti PVM FR0445 forma;
  • PVM sąskaitų faktūrų, importo deklaracijų arba kasos aparatų kvitų (kuro įsigijimo atveju), pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai ir kopijos;
  • pažyma (sertifikatas), išduota užsienio valstybės kompetentingos institucijos, patvirtinanti, kad užsienio asmuo yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju;
  • pavedimo sutartis (įgaliojimas), jei pareiškėjas nori susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM per įgaliotą asmenį.
  • Jeigu pažyma (sertifikatas) ir/ar pavedimo sutartis (įgaliojimas) išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: 

 

Failas PVM grąžinimas už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui (FR0445)