Prievolių tipai

Prievolių tipų klasifikatorius.
Įplaukų gretinimo tipų sąrašas.
Operacijų kodai.