Registracijos pažymėjimo įsigyti nuo akcizų atleistus laivų ir (arba) orlaivių degalus išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Registracijos pažymėjimo įsigyti nuo akcizų atleistus laivų ir (arba) orlaivių degalus išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys į savo talpyklas iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, iš trečiųjų valstybių, nemokėdami akcizų, įsigyti degalų, kuriuos vėliau patiektų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir (arba) 43 straipsnio 1 dalies 1—2 punktuose nurodytiems tikslams, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl tiekėjo pažymėjimo išdavimo.

Asmenys, pageidaujantys iš asmenų, turinčių tiekėjo pažymėjimą, įsigyti degalus, kuriuos vėliau naudotų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir (arba) 43 straipsnio 1 dalies 1—2 punktuose nurodytiems tikslams, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl naudotojo pažymėjimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šių pažymėjimų panaikinimo. Pažymėjimą panaikinus, pažymėjimo originalas turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.     

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Pažymėjimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymo formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti tiekėjo pažymėjimą, reikia pateikti:

Siekiant gauti naudotojo pažymėjimą, reikia pateikti nustatyto pavyzdžio prašymą.

Siekiant panaikinti pažymėjimą, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant pažymėjimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti degalų, skirtų naudoti laivams ir (arba) orlaiviams, įsigijimo be akcizų pažymėjimą formavimas