Registruotų gavėjų registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas

Paslaugos pavadinimas - Registruotų gavėjų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai - Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys iš kitų valstybių narių verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl įregistravimo gavėjų sąraše ir registruoto gavėjo pažymėjimo gavimo arba pageidaujantys iš sąrašo išsiregistruoti, taip pat pageidaujantys papildyti ar pakeisti jau išduotą registruoto gavėjo pažymėjimą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.   

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Įregistravimas į gavėjų sąrašą — 25 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos; duomenų keitimas — 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos; išregistravimas iš gavėjų sąrašo — 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma - Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą FR0647 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą (FR0647);
  • veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, licencijos kopija;
  • dokumentų, patvirtinančių akcizais apmokestinamų prekių gavimo/tiesioginio pristatymo vietos apsaugą, kopijos;
  • akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentų kopijos, jei registruotas gavėjas ketina gauti energinius produktus;
  • kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai: