Registruotų siuntėjų registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas

Paslaugos pavadinimas - Registruotų siuntėjų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai - Lietuvos ir užsienio asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys išgabenti importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, į bet kurią Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje arba 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirties vietą, dėl įregistravimo registruotu siuntėju ir registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo arba pageidaujantys išsiregistruoti iš registruotų siuntėjų, taip pat mokesčių mokėtojai, pageidaujantys papildyti ar pakeisti jau išduotą registruoto siuntėjo pažymėjimą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.    

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Mokesčių administratorius sprendimą dėl įregistravimo registruotu siuntėju ir registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo priima per 25 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų ir 25 darbo dienų terminas yra pasibaigęs — ne vėliau kaip per 5 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Mokesčių administratorius sprendimą dėl registruoto siuntėjo pažymėjimo papildymo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų — per 5 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Mokesčių administratorius sprendimą dėl registruoto siuntėjo pažymėjimo pakeitimo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų — per 3 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Mokesčių administratorius sprendimą dėl išregistravimo iš registruotų siuntėjų priima per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Prašymo forma - Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą REG810 forma ir jos priedai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą (REG810 forma ir jos priedai);
  • teisės aktų nustatyta tvarka išduotų licencijų (jei veikla licencijuojama) kopijos;
  • kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected].

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai: