Sumokėtų mokesčių grąžinimas Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms

Paslaugos pavadinimas - Sumokėtų mokesčių grąžinimas Lietuvos Respublikoje (toliau — LR) įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms.

Paslaugos gavėjai - LR įsikūrusios diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės (toliau — atstovybė), taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariai ir jų šeimų nariai (toliau — atstovybių nariai).

Paslaugos apibūdinimas - Sugrąžinami pridėtinės vertės mokestis ir akcizai, sumokėti už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas, skirtas atstovybėms ir atstovybių nariams.

Paslaugos trukmė - 45 darbo dienos.

Paraiškos forma ir pateikimo terminas: 

Paraiška grąžinti sumokėtus mokesčius (FR0678 forma su priedais).

Paraiška teikiama ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį iki kito mėnesio 15 dienos, ketvirčiui pasibaigus (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 forma su priedu FR0678A ir jo papildomas lapas FR0678AP;

  • prekių ir paslaugų įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalai (ir jų kopijos, jeigu atstovybė nori šiuos originalus susigrąžinti);

  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotas laisvos formos patvirtinimas dėl PVM ir/ar akcizų grąžinimo, jei atstovybė nori susigrąžinti sumokėtus mokesčius už nekilnojamąjį turtą, antžeminio, oro, vandens transporto priemones ir pagalbinius transporto įrenginius, turizmo paslaugas, maistą (įskaitant nealkoholinius gėrimus), taip pat su maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus) tiekimu susijusias paslaugas.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu. 

Paslaugos teikėjas - Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: