Tiektino šildymo kuro įsigijimo leidimo išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų įsigyti tiektino šildymo kuro išdavimas / panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, norėdami įsigyti tiektino kuro, kuris gali būti naudojamas šilumos energijai gaminti elektrinėse, katilinėse ir kituose įrenginiuose, skirtuose patalpoms, statiniams bei keleivinio transporto priemonių, turinčių gamyklos gamintojos sumontuotas autonomines šildymo sistemas, salonams šildyti ir šilumos energijai, naudojamai technologiniuose procesuose, gaminti, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo laisvos formos prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymo formas patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 246 „Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • licencijų verstis didmenine prekyba atitinkamais nefasuotais naftos produktais kopijas;
  • objektų, iš kurių bus parduodamas šildymo kuras (jeigu tiekiamas ne tiesiogiai iš sandėlio ar importuotojo), teritorijos planų kopijas.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: