Registracijos numeris KM1772

Ši informacija skelbiama:
Verslo liudijimų išdavimas, pratęsimas, nutraukimas

Veiksmai

Komentaras

Prašymo dėl verslo liudijimo išdavimo užpildymas ir pateikimas per Mano VMI

Prisijungę prie Mano VMI, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos -> Užsakyti paslaugą ->  Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai duomenys -> Verslo liudijimų išdavimas / pakeitimas / pratęsimas / nutraukimas -> Verslo liudijimo išdavimas.

Paslaugos pasirinkimo lange pasirinkite Jums reikalingą paslaugą:

  • Verslo liudijimo išdavimas, ankstesnio verslo liudijimo duomenų pagrindu
  • Verslo liudijimo išdavimas ankstesnio prašymo pagrindu
  • Naujo verslo liudijimo išdavimas

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Verslo liudijimų  pakeitimas, pratęsimas  ar nutraukimas

Pasirinkę Verslo liudijimų pakeitimas / pratęsimas / nutraukimas,  atsivėrusiame paslaugų pasirinkimo lange pasirinkite Jums reikalingą paslaugą:

  • Verslo liudijimo pakeitimas / pratęsimas
  • Verslo liudijimo nutraukimas
  • Savęs išbraukimas iš kito asmens verslo liudijimo / draudimo būti įtrauktam į kitų asmenųų verslo liudijimus nustatymas
  • Draudimo būti įtrauktam į kitų asmenų verslo liudijimus atšaukimas

Norėdami pakeisti arba pratęsti verslo liudijimo galiojimą, meniu Mano verslo liudijimai pasirinkite veiksmą su ženklu / (žalias pieštukas).

Pilkai pažymėtuose laukuose duomenų keisti negalima.

Horizontaliame meniu, paspaudus atitinkamo bloko pavadinimą, bus pereita prie atitinkamo bloko duomenų įvedimo. Užpildę duomenis lange, spauskite Toliau.

Atsivėrusiame lange galite pažymėti papildomas dienas, kurias norite pridėti pratęsdami verslo liudijimą arba išbraukti, norėdami nutraukti verslo liudijimo galiojimą. Norėdami išvalyti kalendorių, spauskite Išvalyti kalendorių. Norėdami iš naujo nustatyti kalendoriaus nustatymus, spauskite Išvalyti nustatymus. Norėdami peržiūrėti kalendorių, spauskite Pažymėti pasirinktas dienas. Atlikite pakeitimus kalendoriuje ir spauskite Toliau.

Norėdami nurodyti naują veiklos vietą, spauskite Pridėti. Atsivėrusiame lange pasirinkite adreso tipą, valstybę, nurodykite adresą, veiklos laikotarpio pradžią ir pabaigą. Norėdami pašalinti laikotarpį, spauskite ženklą X, norėdami pridėti naują laikotarpį, spauskite ženklą /. Atlikę pakeitimus, spauskite Saugoti.

Norėdami priskirti lengvatas, spauskite Pridėti. Atsivėrusiame lange rasite mokestinių lengvatų sąrašą, apie kurias VMI turi informacijos, pasirinkite lengvatą, nurodykite dieną, nuo kurios prašote taikyti lengvatą ir spauskite mygtuką Saugoti.

Jeigu norite įkelti anksčiau pridėtus dokumentus (pvz., prašymą), iš pateikto sąrašo pasirinkite dokumentus, spauskite Pridėti.

Jeigu norite įkelti (pridėti) dokumentą, spauskite Įkelti. Atsivėrusiame lange pasirinkite dokumento tipą, įveskite dokumento pavadinimą, įveskite dokumento komentarą. Norėdami įkelti dokumentą, spauskite Pasirinkti.Kompiuteryje pasirinkę dokumentą, kurį norite įkelti, spauskite Open ir Įkelti. Kai lange pamatote įkeltą dokumentą, spauskite Saugoti. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir pasirinkę užsakymo tvirtinimo būdą, spauskite Patvirtinti.

Patvirtinus paslaugos užsakymo dokumentą, kitą dokumentą bus galima pateikti tik po užsakytos paslaugos priėmimo arba atmetimo. Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Veiksmai, reikalingi pateikus prašymą pakeisti / pratęsti verslo liudijimą per Mano VMI

Kai prašymas pakeisti / pratęsti verslo liudijimą buvo sėkmingai pateiktas, pagrindiniame Mano VMI lange, atliktinų veiksmų bloke, rasite nuorodą Ar sutinkate su mokėtina suma. Paspaudus šią nuorodą, atsiveria Pranešimas apie mokėtinus mokesčius už verslo liudijimą. Šį pranešimą taip pat galite rasti meniu punkte Dokumentai – Gauti dokumentai. Pranešime yra pateikta informacija apie mokėtinus mokesčius bei mokėjimo rekvizitai. Jeigu sutinkate su Pranešime nurodyta mokėtina suma, spauskite Sutinku. Jeigu nesutinkate su Pranešime nurodyta mokėtina suma, spauskite Nesutinku. Tokiu atveju, Jūsų prašymas pakeisti / pratęsti verslo liudijimą nebus nagrinėjamas ir paslaugos užsakymas bus nutrauktas.

Jeigu pažymėjote, kad sutinkate su mokėtina suma, nurodytas sumas apmokėkite Jums patogiu būdu – naudodamiesi e. bankininkyste, „Perlo“ terminale, pašto skyriuje ar banke.

Apmokėjus nurodytas sumas, sistemoje sukuriamas verslo liudijimas. Jį rasite paspaudę meniu punktą Verslo liudijimai. Paspaudę nuorodą su verslo liudijimo numeriu, galėsite sužinoti verslo liudijimo duomenis ar jį atsispausdinti.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Verslo liudijimo galiojimo nutraukimas per Mano VMI

Norėdami nutraukti verslo liudijimą, meniu Mano verslo liudijimai pasirinkite veiksmą su ženklu X. Atsivėrusiame lange, užpildykite veiklos nutraukimo duomenis (pasirinkite veiklos nutraukimo priežastį, nurodykite veiklos nutraukimo datą, veiklos nutraukimo aplinkybes) ir spauskite Toliau.

Horizontaliajame meniu, paspaudus atitinkamo bloko pavadinimą (pvz., pridedami dokumentai) bus pereita prie atitinkamo bloko duomenų įvedimo. Užpildę duomenis lange, spauskite Toliau. Jeigu norite įkelti (pridėti) dokumentą, spauskite Įkelti. Atsivėrusiame lange pasirinkite dokumento tipą, įveskite dokumento pavadinimą, įveskite dokumento komentarą. Norėdami įkelti dokumentą, spauskite Pasirinkti.Kompiuteryje pasirinkę dokumentą, kurį norite įkelti, spauskite Open ir Įkelti.

Pamatę lange įkeltą dokumentą, spauskite Saugoti. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir pasirinkę užsakymo tvirtinimo būdą, spauskite Patvirtinti.

Patvirtinus paslaugos užsakymo dokumentą, kitą dokumentą bus galima pateikti tik po užsakytos paslaugos priėmimo arba atmetimo.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Informaciją rasite lankstinuke Kaip išsiimti arba pratęsti verslo liudijimą internetu?

Teisės aktai