Verslo liudijimo duomenų tikrinimo priemonės aprašymas

Verslo liudijimo duomenų tikrinimo priemonė skirta pasitikrint gyventojų pateikiamų Verslo liudijimo duomenų teisingumą bei galiojimą.

Pirmame užklausos lange:
- pasirinkite metus, kuriems buvo išduotas verslo liudijimas,
- tiksliai įveskite tokio verslo liudijimo numerį (tik aštuonis pirmus simbolius – dvi raides bei šešis skaitmenis, verslo liudijimo versijos numeris, atspausdintas po brūkšnelio, nevedamas),
- tiksliai įveskite kontrolinį kodą,
- paspauskite mygtuką „Tikrinti".
Jei neįvedėte visos būtinos informacijos, būsite įspėti atitinkamu pranešimu.

Jei gavote pranešimą, kad toks verslo liudijimas nebuvo išduotas:
  1 – patikrinkite ar teisingai įvedėte verslo liudijimo numerį ir metus,
  2 – verslo liudijimas išduotas šiandien ir jo duomenys bus matomi kitą dieną,
  3 – nurodytiems metams toks verslo liudijimas nebuvo išduotas.

Jei pasirinktiems metams verslo liudijimas su jūsų nurodytu numeriu buvo išduotas – jums bus pateikti aktualūs tokio verslo liudijimo duomenys bei papildoma informacija:
pagrindiniai verslo liudijimo duomenys, išskyrus verslo liudijime įrašytas gyventojo ar jo šeimos narių gimimo datas ar mokesčių mokėtojų identifikacinius kodus. Vietoj to bus nurodyti tokių asmenų gimimo metai, o jei tokio asmens gimimo data nėra užfiksuota informacinėse sistemose bus rodomas tik tokio asmens vardas ir pavardė.
data nuo kurios verslo liudijimas negalioja. Verslo liudijimai netenka galios: pasibaigus laikotarpiui, kuriam jie buvo įsigyti, nutraukus veiklą, kuriai buvo įsigytas verslo liudijimas , mirus asmeniui, kuriam verslo liudijimas išduotas
duomenų data, nurodanti kada paskutinį kartą buvo keisti ir (ar) atnaujinti verslo liudijimo duomenys informacinėje sistemoje
duomenų anuliavimo data, nurodanti kada buvo anuliuoti verslo liudijimo duomenys.

Jei gyventojas įsigijęs verslo liudijimą patikslino savo gimimo datą, pakeitė vardą ir (ar) pavardę, jam buvo išduotas naujas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tai šioje priemonėje pateikiami atitinkami duomenys gali skirtis nuo Verslo liudijime įrašytų atitinkamų duomenų.

Jei verslo liudijimo duomenys ir(ar) papildoma informacija keitėsi šiandien, tai atitinkamų pasikeitimų dar nepamatysite.