Viešieji pirkimai

Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos (DODVS) modifikavimo paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Janina Taurienė, tel. (8 5) 219 4286, el. paštas j.tauriene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos (DODVS) modifikavimo paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos (DODVS) praplėtimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

 

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

 

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra siūloma.

_________