Viešieji pirkimai

Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Kurauskas, tel. (8 5) 268 7505, el. paštas g.kurauskas@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 488528

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) modernizavimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Insoft", 302294870.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 72000,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: nežinoma.

_________