Viešieji pirkimai

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.SAF, i.VAZ posistemių) plėtros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Kurauskas, tel. (8 5) 268 7505, el. paštas Gintaras.Kurauskas@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.SAF, i.VAZ posistemių) plėtros paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.SAF, i.VAZ posistemių) plėtros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Atviras konkursas.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.

_________