Viešieji pirkimai

Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 507127.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Insoft“, įm. k. 302294870 (subtiekėjas: UAB „Atea“).
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 95500,00 EUR su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškiausias pasiūlymas.

_________