Viešieji pirkimai

Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 507127.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Informacinės sistemos i.MAS posistemių, i.SAF ir i.APS plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Insoft“, įm. k. 302294870.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 95500,00 EUR su PVM.

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB „Atea“, įm. k.122588443 – 5 proc. sutartinių įsipareigojimų.

_________