Viešieji pirkimai

Kompiuterių tinklo apsaugos programinės įrangos palaikymo paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt


II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:  Kompiuterių tinklo apsaugos programinės įrangos palaikymo paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: teisė gauti UŽSAKOVO turimų programinės įrangos gamintojo „Check Point Technologies“ produktų licencijų, užregistruotų gamintojo paskyrose „The State Tax Inspectorate“, paskyrų numeriai 0005348141 ir 8277389, gamintojo techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas iki 2024-01-01.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.


III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Atviras konkursas.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.


_________