Viešieji pirkimai

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Janina Taurienė, tel. (8 5) 2194286, el. paštas J.Tauriene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 500058.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: : kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtros paslaugos.

 III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):  Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas, 500058.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Proit“, 302560374.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 199854,49 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

_________