Viešieji pirkimai

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros modernizavimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas, paslaugų viešais pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 518206.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros/modernizavimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas, paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: UŽSAKOVO Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtros/modernizavimo paslaugos, pritaikant ją specialiosioms Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) nuostatoms.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.1.1. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) plėtros/modernizavimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas, paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „CGI Lithuania“ (210316340).

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 343049,28 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  Dmitrij Teslenko.

 

 

 

 

____________