Viešieji pirkimai

Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos ITIS EU modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 536504.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos ITIS_EU modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: UŽSAKOVO Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos (ITIS_EU) plėtros dėl duomenų apie užsienio keleivių išgabenamas prekes teikimui pritaikyti paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.1.1. Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos ITIS_EU modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Novian Systems“ (125774645).

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 680000,00 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  - .

____________