Viešieji pirkimai

SAP Business Objects licencijų palaikymo viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Prekių pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Rusevičius, tel. (8 5) 268 7902, el. paštas gintaras.rusevicius@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: SAP Business Objects licencijų palaikymo viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Teisė gauti SAP BusinessObjects Business Intelligence ir SAP Adaptive Server Platfom licencijų palaikymo paslaugas iki 2021-12-31.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė viršija tarptautinės vertės pirkimo ribas.

IV. SPRENDIMAS NEATLIKTI PIRKIMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (toliau — CPO) PASLAUGOMIS:

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra ir jų pirkimas negali būti atliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis.

_________