Viešieji pirkimai

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. 8 612 95248, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos (toliau – VMI DS) plėtros paslaugos, kurias sudaro tokios dalys:

1. VMI DS procesų ir SAP IQ būsenos stebėsenos sukūrimas;

2. SAP BI programinės įrangos migravimas;

3. su SAP BI 4.3 versija mokymai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 

III.1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „BI Spectrum", įm. k. 302855499.

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 33048,97 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

____________