Leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
(Atskaitymai)

[2017.10.02] Šiame kurse paaiškinamas įmonės patirtų išlaidų priskyrimas leidžiamiems ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.