Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai
(Nuostolių perkėlimas)

[2017.09.22] Šiame kurse paaiškintos nuostatos dėl nuostolių, kurie susidaro įmonei vykdant įprastinę veiklą, dėl nuostolių, kurie perkeliami vykdant reorganizavimą bei dėl nuostolių perkėlimo tarp grupės įmonių narių.