AtgalPuslapis: 1 iš 1Pirmyn
Diskusijos


Norintys dalyvauti „Ekspertų diskusijose“ turi registruotis adresu registracija@vmi.lt, išsiunčiant savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, e. paštą)

Andra Černevičiūtė
Dėl Akcizų įstatymo 23–26 ir 29 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Andra Černevičiūtė - 2017 10 26, 14:41
 

Šiuo metu VMI prie FM interneto svetainėje (http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-istatymu-komentaru-projektai) visuomenės pastaboms yra paskelbtas Akcizų įstatymo 23–26 ir 29 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo projektas.

 
Andra Černevičiūtė
Dėl Akcizų įstatymo 30–32 ir 34 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
Andra Černevičiūtė - 2017 10 26, 14:39
 

Šiuo metu VMI prie FM interneto svetainėje (http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-istatymu-komentaru-projektai) visuomenės pastaboms yra paskelbtas Akcizų įstatymo 30–32 ir 34 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo projektas.

 
Andra Černevičiūtė
Dėl PVM įstatymo 15 str. 5 ir 7 dalių komentaro
Andra Černevičiūtė - 2017 05 11, 15:57
 

Šiuo metu VMI prie FM interneto svetainėje (http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-istatymu-komentaru-projektai) visuomenės pastaboms yra paskelbtas PVM įstatymo 15 str. 5 ir 7 dalių komentaro papildymo projektas. Komentaro projekte yra aiškinamos nuostatos dėl mokėjimų, gaunamų už tam tikrų duomenų tikrinimą įvairiuose registruose, traktavimo PVM tikslais (kuriais atvejais tokie mokėjimai laikomi kompensacija, kuriais - ne).

 
Andra Černevičiūtė
Dėl PVM įstatymo 19 str. 4 dalies komentaro
Andra Černevičiūtė - 2017 01 30, 11:04
 

Šiuo metu VMI prie FM interneto svetainėje (http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-istatymu-komentaru-projektai) visuomenės pastaboms yra paskelbtas PVM įstatymo 19 str. 4 dalies komentaro papildymo projektas. Komentaro projekte yra aiškinamos nuostatos dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo receptiniams nekompensuojamiems vaistams. Būtumėme dėkingi už pateiktas pastabas.

 
Forumo moderatorius
Dėl metinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0573 formos ir gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos sujungimo
Forumo moderatorius - 2016 08 05, 11:57
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo protokolo    Nr. 63 6 dalies „Dėl pasiūlymų verslo aplinkai gerinti pagal Pasaulio banko tyrimą „Doing Business 2015“ 5 punkto pavedimą numato supaprastinti gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojančių asmenų teikiamas deklaracijas bei sumažinti jų skaičių.

Skaityti likusią šios temos dalį(Žodžių: 528)...
 
Jolita Mazėtienė
Dėl avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdo
Jolita Mazėtienė - 2016 04 05, 12:39
 

Šiuo metu avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais:

1)   pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba

2)   pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą.

            Kiekvienų mokestinių metų pradžioje vienetas pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą (vieną iš nurodytųjų), kurį taiko tų (einamųjų) mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.

Skaityti likusią šios temos dalį(Žodžių: 131)...
 
Andra Černevičiūtė
1. Dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimo byloje C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda) taikymo
Andra Černevičiūtė - 2016 03 17, 14:07
 

ESTT minėtoje byloje iš esmės nusprendė, jog, kai kuro pardavėjas kurą parduoda laivo agentui, kurį pastarasis perparduoda laivo savininkui (valdytojui), o nuosavybės teisės į kurą perdavimas laivo agentui įvyksta anksčiausiai tuo pačiu momentu, kai atviroje jūroje naudojamo laivo savininkas (valdytojas) realiai įgyja teisę disponuoti kuru kaip jų savininkas, tai laikoma, kad kurą laivo savininkui (valdytojui) patiekė ne agentas, o kuro pardavėjas.

Skaityti likusią šios temos dalį(Žodžių: 357)...
 
Andra Černevičiūtė
Dėl pirkimo PVM paskirstymo, kai vykdoma ekonominė ir neekonominė veikla
Andra Černevičiūtė - 2016 03 17, 14:09
 

Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai asmenys vykdo kelių rūšių veiklą: veiklą, kuri nėra ekonominė veikla, PVM apmokestinamą ekonominę veiklą bei PVM neapmokestinamą ekonominę veiklą. Tokią kelių rūšių veiklą vykdantys asmenys taip pat įsigyja visos (t.y. tiek ekonominės, tiek neekonominės) veiklos vykdymui reikalingas prekes ir/ar paslaugas, kurių paskirstyti tiesiogiai kiekvienai veiklos rūšiai nėra galimybės.

Skaityti likusią šios temos dalį(Žodžių: 162)...
 
Jolita Mazėtienė
Dėl nusidėvėjimo normatyvų tikslinimo
Jolita Mazėtienė - 2016 03 21, 09:30
 

Vadovaujantis PMĮ 18 straipsnio 12 dalimi vienetai vietos mokesčių administratoriaus sutikimu dėl objektyvių aplinkybių gali tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus. Pagal šią nuostatą vienetai turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių dėl sutikimo tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, tais atvejais, jeigu nustatydami ilgalaikio turto grupėms nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, tinkamai neatsižvelgė į planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą ar turto naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo eksploatavimo laikotarpį, technologinę bei ekonominę pažangą, morališkai sendinančią turtą ar kitus veiksnius, trumpinančius arba ilginančius ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Skaityti likusią šios temos dalį(Žodžių: 360)...
 
Jolita Mazėtienė
Dėl išvestinių finansinių priemonių
Jolita Mazėtienė - 2016 03 21, 09:25
 

Išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, pervertinimo (perkainojimo pagal tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms (atitinkamai sąnaudos – leidžiamiems atskaitymams).

Prašytume pateikti savo nuomonę, ar būtų tikslinga keisti šias PMĮ nuostatas ir nustatyti, kad išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, rezultatas būtų pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos iš išvestinių finansinių priemonių kylančios teisės ir įsipareigojimai.

 
AtgalPuslapis: 1 iš 1Pirmyn