Diskusijose mokesčių mokėtojams suteikiama galimybė virtualioje aplinkoje bendrauti mokestinių procedūrų ir mokesčių klausimais, keistis mintimis ir patirtimi. Diskusijose galima kurti temas, diskutuoti, komentuoti diskusijų dalyvių sukurtas temas. Diskusijos nėra skirtos paklausimams mokesčių klausimais pateikti, nagrinėti ir atsakymams į juos gauti bei kitoms diskusijoms ne mokestine tematika.

Visi nauji diskusijų dalyviai, prieš pradėdami dalyvauti diskusijose (skaityti diskusijas, diskutuoti ir t.t.), privalo susipažinti su Dalyvavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI diskusijose ir jų administravimo taisyklėmis. Dalyvio dalyvavimas Diskusijose reiškia automatinį sutikimą su šiomis taisyklėmis.