AtgalPuslapis: 1 iš 1Pirmyn

Anonimas
Įmonės kasos vietos nustatymas
Anonimas - 2015 04 16, 13:11
 

Ar užtenka įmonės vadovo įsakymo, kad nustatyti įmonės kasos vieta? Ar tai būtinai privalo būti įmonės buveinė, kuri buvo deklaruota VMI?

VMI
Ats.: Įmonės kasos vietos nustatymas
VMI - 2015 04 17, 09:48
 

Ūkio subjektai, atlikdami kasos operacijas, vadovaujasi Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 2 punktą kasa - vieta, kurioje atliekamos ūkio subjekto kasos operacijos ir laikomi pinigai. Atkreipiame dėmesį, kad ūkio subjekto kasa turėtų būti mokesčių administratoriui deklaruotoje veiklos vykdymo vietoje.

Ūkio subjektai, kad galėtų teisingai atlikti grynųjų pinigų apskaitą, inkasavimą ir saugojimą, ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka (įsakymu, nurodymu ar pan.) turi tinkamai pasirinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas bei veiklos pobūdį.

 

Išsamią konsultaciją Jūs galite gauti paskambinę į Valstybinę mokesčių inspekciją Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba +370 5 255 3190, arba pateikę elektroninį paklausimą naudojantis VMI interneto svetainės (e. VMI) autorizuotos srities Mano VMI paslauga Paklausimų teikimas.

AtgalPuslapis: 1 iš 1Pirmyn